0
Címlap > Főmenü

Teljes körű Garancia szolgáltatás – Garancia a nyugalomra

 

 1.     Az „Office Depot® Garancia a nyugalomra – Teljes körű Garancia szolgáltatás”

(3 vagy 5 év) (Továbbiakban: OD Garancia szolgáltatás)

 

Az „OD Garancia szolgáltatás” átfogó hardvervédelmet kínálnak mindazon készülékre, amelyet a vásárláskor ilyen garanciával láttak el. Az „OD Garancia szolgáltatás” pótlólagos megvásárlásával csak egyszer megfizetendő árért Ön olyan szolgáltatást szerez, amely messze túlnyúlik a gyártói garancián.

Egy „OD Garancia szolgáltatás” megvásárlásával az alant felsorolt feltételek mellett (2. pont), azon

hardverhibákra vonatkozóan, amelyek a fedezeti táblázatban (1.2 pont) feltüntetett körülmények között, és a jelen teljes garancia futamideje alatt (36 vagy 60 hónap) keletkeznek, az alábbiak szerinti szolgáltatásokat (1.1 pont) kapja.

 

1.1     Szolgáltatások:

1.1.1 Hardverhiba ingyenes javítása, beleértve a munkaidőt és az alkatrészt.

1.1.2 A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje teljes meghibásodás esetén. Ez azt jelenti, hogy teljes

meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb annál. Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor nem tartható igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága (lásd 2.3 pont).

A mindenkori „OD Garancia szolgáltatás” árát védendő készülékenként csak egyszer kell megfizetni, a szolgáltatás ezután 36 vagy 60 hónapig érvényes.

 

1.2     Fedezeti táblázat, taxatív felsorolás (lásd a kivételeket is, 2.8 pont):

Az „OD Garancia szolgáltatás” azon hardverhibákra nyújt fedezetet, amelyek az alábbi körülmények között keletkeztek:

• Anyag- és gyártási hiba a gyártói garancián túl

Ez Ön számára azért előnyös, mert az olyan hibák, mint egy hibás notebook-képernyő vagy hálózati egység, nem jelentenek javítási költséget. A 36 ill. 60 hónapos futamidőn belül bekövetkező teljes meghibásodás esetén (pl. gazdaságtalan javítási költségek) az „OD Garancia szolgáltatás” által Ön jogosult új készülékre az alábbiakban feltüntetettek szerint. Akár gyártóváltás is lehetséges. Felszerelések általi feljavítást, ill. modellváltást felárként kaphat.

Mivel az „OD Garancia szolgáltatás” a készülék sorozatszámára vonatkozik, Ön a készülékét minden további

nélkül eladhatja a futamidő alatt. A garancia addig fennmarad, amíg az új tulajdonos az „OD Garancia szolgáltatás”-ra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket azok ismeretében elfogadja.

 

1.3     A teljes körű garanciára vonatkozó választék és árak:

 

A szórakoztató elektronika, a háztartási gépek, a mobiltelefonok, a computerek és tartozékai kategóriájába tartozó

minden készülékre meg lehet vásárolni az „OD Garancia szolgáltatás” csomagot. Kérjük, az „OD Garancia szolgáltatás” vásárlásánál vegye figyelembe a védendő készülék árát, valamint a kívánt futamidőt. Ezek alapján válassza ki a megfelelő teljes körű garanciát:

Mindegy, hogy melyik szolgáltatást választja, minden esetben 36 ill. 60 hónapos garanciát és szavatosságot kap a

vásárolt készülékére, mindezt egyszeri fizetésként, 3 évre szólóan.

A notebookokra az „OD Garancia szolgáltatás” csomagot általában csak a G4 ill. G12 árcsoporttól tudja

megvásárolni, akkor is, ha az értékesítési ár 260 000 Ft alatt van. Az összes készülékár ÁFA-s értékesítési árként értendő.

Minden „OD Garancia szolgáltatás” ára (3 ill. 5 év) egyszeri fizetésként értendő 36 ill. 60 hónapra ÁFA-val együtt.

Az árak és árucsoportok a szórólap végén található táblázatban találhatóak.

 

2.        Feltételek:

 

2.1     Igények rendezése:

 

Alapvetően az „OD Garancia szolgáltatás” a megelőző vagy érvényes gyártói garanciáktól függetlenül behozatali

garanciaként érvényes. Olyan bejelentés esetében, amelyek a Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében helyszíni javítást igényelnek, Ön a további eljáráshoz a szervizközponttal állapodhat meg.

Az igény bejelentéséhez a hibás készülékkel együtt mindenképpen vigye magával az eredeti pénztárbizonylatot,

valamint az „OD Garancia szolgáltatás” írásos feltételeit választott Office Depot® üzletébe. Az ott beszerezhető bejelentő formanyomtatványt személyesen töltse ki. Az üzletben ellenőrzik a teljes körű garanciára való jogosultságát és a készüléket továbbítják a szervizközpontba. Az igény engedélyezése után megvizsgálják készülékét és megkezdik a javítást, ill. teljes meghibásodás esetén kiadják Önnek az új készüléket. Az esetleges nem fedezett hibák (lásd 2.8 pont) költségeit közvetlenül a szervizközpontnak kell fizetni. A megtörtént javítás után értesíti Önt a szervizközpont és megállapodnak a legközelebbi szervizközpont telephelyéről történő elszállításban.

 

FIGYELEM: A gyártói garancián belüli anyag- és gyártási hibákból eredő meghibásodások

nem tartoznak az „OD Garancia szolgáltatás” fedezeti körébe, ezeket a gyártó fedezi. A gyártói

garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a készülék használati utasításában

találja.

A gyártói garancia utáni, anyag- és gyártási hiba által okozott meghibásodások:

Ebben az esetben olyan hibákról van szó, amelyek a védett készülék normál használata mellett keletkeztek.

Példaként lehet említeni a hibás hálózati egységeket vagy az asztali számítógépek nyomtatott áramkörei stb.

 

Szervizközpont: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 39.

E-mail: mail@topservices.eu. Hotline: 06-40 / 200-715. Ezen a telefonszámon, ill. e-mail-címen megtudhatja, hogy hol található az Önhöz legközelebbi szervizközpont.

 

FIGYELEM: Az „OD Garancia szolgáltatás” csak akkor fedezi igényét, ha Ön a készülékkel

együtt teljes körű garanciát is vásárolt. Minden egyéb javítás költségtérítéssel történik és a szervizközpont

azt fel is számítja.

 

 

2.2 Igénybejelentés – használati utasítás:

 

Minden anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor bejelentő formanyomtatványt kell kitölteni. Ebben

pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását. Az alábbiakat kell pontosan és teljes körűen megadni:

• Mikor és hol keletkezett a hiba – az időpont, a helyszín és az ország feltüntetésével.

• Mi sérült meg – a készülék adatai és a vevő szerinti meghibásodás feltüntetésével.

Kérjük, saját maga töltse ki a bejelentő formanyomtatványt pontosan és a valóságnak megfelelően, annak

érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja, és személyesen írja is alá a nyomtatványt.

Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett szolgáltatás

értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

 

2.3 Csere egy új készülék értékében:

 

Teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetében az Ön régi meghibásodott készüléke helyett új

készüléket kap, amely a régi készülékkel műszakilag legalább azonos, vagy annál jobb.

Azonos értékű készülék rendelkezésre állása esetén nem merülhet fel igény műszakilag jobb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értéknek megfelelne. Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt az Office Depot® tulajdonába kerül és a hozzá tartozó „OD Garancia szolgáltatás” megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, hozza magával az Office Depot® kirendeltségére a készülék minden eredeti tartozékát (akkumulátorok, hálózati egységek, memóriakártyák, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékek háza, egerek stb.) lehetőleg

eredeti csomagolásban.

Amennyiben nem hozza magával az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron

számolhatja fel.A cserekészülék feljavítását vagy felszereléseit nem térítik.

 

2.4 Megtérítés:

 

Az igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges – teljes meghibásodás esetében sem.

 

2.5 Helyi érvényességi terület:

 

Helyhez kötött készülékeknél a végfelhasználó telephelye a mérvadó. Több telephellyel rendelkező

végfelhasználók esetében a készüléket mindenkor azon telephelyen kell védelem alá helyezni, ahol a meghibásodás bekövetkezik, amennyiben ez a telephely az EU területén található.

Hordozható kivitelű készülékeknél a helyi érvényességi terület a földrajzi értelemben vett Európa, a FÁK-országok

ez alól kivételt képeznek.

 

2.6 Fedezeti időtartam:

 

Az egyes „OD Garancia szolgáltatás”-ra vonatkozó teljesítés kezdeteként a számlázás napja számít. A teljesítés

vége a készülék számlájának dátumát követő 36, ill. 60 hónap.

Teljes meghibásodás utáni készülékcsere esetében (gazdaságtalan javítás stb.) a hozzá tartozó „OD Garancia

szolgáltatás” megszűntnek tekintendő. Az új készülékre természetesen ismét lehet vásárolni Teljes Körű Garancia Szolgáltatást.

 

2.7 Egyéb védelmi feltételek:

 

• A garancia-meghosszabbítás a készülék átalakítás nélküli, mindenkori kiszállítási állapotára vonatkozik.

• Az „OD Garancia szolgáltatás” csak az eredeti számlával érvényes (másolat nem fogadható el).

• A tartozékokat, mint pl. a billentyűzetet és az egeret csak az alapkészülékkel együttes eredeti gyártói csomagolás esetében térítik.

• A több modul egységből álló készüléket csak eredeti gyártói csomagolásban, szettként fedezik. Ráadás- vagy reklámajándékot még akkor sem térítenek meg, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.

• A mobiltelefonokra vonatkozó fedezet minden esetben a támogatás nélküli eladási értékre vonatkozik.

• Első rangú a teljesítési kötelezettségek sorában a készülékek gyártójának garanciája, valamint harmadik személy minden egyéb szavatossága vagy szerződéses kötelezettsége.

• Első rangúak a részegység- és készülékgaranciák/szavatosságok is, mint ahogy az egyébként szokásos.

• Teljes meghibásodáskor engedélyezett igény fellépésekor (hibás eredeti tartozékoknál is, pl. hálózati egységek) a csere megtörténte után a régi hibás készülék, annak minden tartozékával együtt (hálózati egységek, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékházak stb.) az Office Depot® tulajdonába kerül.

• Az adott munkák elvégzésére jogosult szakemberek által végzett munkákért (szállítás, installálás, felállítás stb.) kizárólag ők maguk szavatolnak.

• Abban az esetben, ha az „OD Garancia szolgáltatás” futamideje alatt a védett készülék cserére került (gyártó általi garanciális csere stb.) az „OD Garancia szolgáltatás”-ból eredő teljesítés igénylésekor a megfelelő igazolást is (szállítójegy, cserebizonylat stb.) be kell mutatni.

 

2.8 A garancia alóli kizárásra vonatkozó példák (nincs fedezet/nincs garancia), nem taxatív:

 

• Az olyan készülékek, amelyek ipari célra készültek, csak abban az esetben számítanak védettnek, ha azok a gyártó adatai szerint arra a célra meg is felelnek.

• Saját és idegen vétkesség esetében nincs fedezet.

• Szoftverhibák (pl. rendszerprogramok, vezérlők, meghajtók, segédprogramok stb.) nem fedezettek. A készüléktulajdonos, vagy annak meghatalmazottja maga felelős a programokért, a meghajtókért, az adatbázisért, annak működőképességéért.

• A feltüntetett meghibásodási okokból származó adat- és szoftverállomány-vesztés miatt állított igénylést nem lehet érvényesíteni. Ugyancsak nem térítik a szoftverek és rendszerprogramok, vírusok, kompatibilitás, adatmentés, újratöltés, adatvisszanyerés stb. miatti problémák javítási költségeit.

• Anyag- és gyártási hibából eredő, nem hardverhiba által okozott, vagy utólag nem hardverhibának minősíthető meghibásodásokat nem térítenek. Ez vonatkozik az esetleges hibaelemzési költségekre is (feldolgozási- vagy elemzési díjak stb.), amennyiben nem hardverhibát állapítanak meg.

• Felhasználási anyagot és kopó egységeket, mint pl. távirányító, akkumulátorok, elemek, tonerek, fuser, tinta, dobok, ékszíjak, szénkefék, izzók stb. nem térítenek.

• A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazásakor, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén nincs fedezet. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza.

• Alapvetően nem fedezik a felelősségi, következményi és tulajdoni igényeket valamint a további tartozékokat, mint autóba építhető tartozékok, megmaradt tonerek, patronok stb. sem.

• A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodásokat, ill. értékcsökkenéseket, valamint az esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségeit nem fedezik. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozatos csökkenésére is.

• Hibás, külső tartozékok (búvártok) használata által okozott hiba nem fedezett.

• Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékot nem térítenek meg.

• A védett készülékre tartósan ható vegyi vagy hőhatás által okozott hibát nem térítik meg. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozott romlására is.

• Mindenfajta vízkő okozta meghibásodás a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza, és nem térítik.

• Olyan meghibásodásokat, amelyekhez nem lehet önálló eseményt hozzárendelni, fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek és nem fedezettek. Ez alól kivételt képeznek az anyag- és gyártási hibák.

• A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a készüléktulajdonosnak magának kell megfogalmaznia és a bejelentő formanyomtatványon leírnia, és személyesen kell aláírnia. Bárki részéről történő szóbeli közlés vagy felvilágosítás jogi indokok alapján nem vehető figyelembe.

 

Az Office Depot®-nál csupán az igény bejelentése történik. Minden elbírálást és felülvizsgálatot a

szervizközpontban végeznek.

 

Minden ár tartalmazza az ÁFA-t. Árváltozás, tévedések, valamint sajtó- és nyomtatási hibák lehetősége fenntartva.

Ugrás az oldal tetejére
Copyright: Office Depot Hungary 2018