Címlap > Információ
Kiemelt ajánlatok

A kártya elfogadási ideje 2017. május 31.!


„FőgázOffice Start” Promóció részvételi feltétel

 

 

A promóció elnevezése

„FőgázOffice Start”

 

1. Szervező

 

Jelen Részvételi feltételben bemutatásra kerülő FőgázOffice Start Promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (a továbbiakban: Szervező, vagy FŐGÁZ Zrt. ).

 

2. Résztvevők

 

A Szervező által meghirdetett Promócióban kizárólag azok az Egyetemes Szolgáltatásra (ESZ) jogosult nem lakossági felhasználók ESZ szerződéses ügyfelek (jogi személyek), vehetnek részt, akik 2016. február 1-én a FŐGÁZ Zrt-vel kötött hatályos Egyetemes Szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, illetve nincs 90 napon túli, a FŐGÁZ Zrt. felé bármilyen jogcímen fennálló számlatartozásuk.

 

3. A Promóció mechanizmusa

 

3.1.      A Szervező a Promóciót a Résztvevők számára a https://officedepot.hu/fogazoffice_start weboldalon keresztül hirdeti meg.

 

3.2.      A 2. pontban foglalt feltételeket teljesítő Résztvevők, a 2015-ben postai úton kézbesített, a kedvezményt megtestesítő plasztik FőgázOffice Start kártyát 2016 során folytatólagosan tudják használni a kártyavisszavonásáig. A 2015-ben megküldött és kézhez vett kártyákon feltűntetett egyedi kártyaszám ismeretében a Résztvevők a továbbiakban is folytatólagosan élhetnek a kedvezményes lehetőséggel. A kártya folyamatosan felhasználható webes vásárlás során a https://officedepot.hu/our_shopsoldalon, illetve az Office Depot kiskereskedelmi áruházaiban.

A kártya a kedvezményre való jogosultság azonosításához egyedi kártyaszámot, cégnevet tartalmaz.

 

Új kártya igénylésére jelenleg nincs lehetőség, a kártyaigénylést a FŐGÁZ Zrt 2016-ban felfüggesztette.

 

3.3.  Személyes vásárlás esetén a kártya felmutatásával az Office Depot áruházaiban a pénztárban történik a kedvezmény érvényesítése, webes vásárlás esetén külön jelölni kell az egyedi kártyaszámot az erre kialakított felületen.

A web áruházban történő vásárlás részletes leírása a https://officedepot.hu/fogazoffice_start oldalon található.

 

3.4. Az Office Depot mindenkori aktuális kiskereskedelmi áruházainak címlistája a https://officedepot.hu/our_shops weboldalon található.

 

3.5. A kártya felhasználása, a kedvezmény igénybevétele önkéntes alapon történik.

 

 

 

4. A Promóció időtartama

 

2014. december 1-től a Szervező által történő visszavonásig. A Promóció befejezését a Szervező - megfelelő értesítés mellett - szabadon döntheti és rendelheti el. A Promóció befejezéséről szóló értesítést a Szervező a befejezést megelőzően 30 nappal, a Promóció lezárásig a www.fogaz.hu/fogazofficestart weboldalon, valamint az Office Depot https://officedepot.hu/fogazoffice_start oldalon közzéteszi. A befejezés időpontját követően a kedvezményre való jogosultság megszűnik. Visszavonás esetén a megszüntetéssel összefüggésben igény, követelés a Szervezővel és az Office Depot-val szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Abban az esetben amennyiben a Résztvevő és a Szervező között a földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés bármely okból megszűnik, a Résztvevő a továbbiakban nem jogosult a promóciós kedvezményre.

A Promóció keretében kiállított FőgázOffice Start kártya érvényességi ideje a kibocsátástól számítva visszavonásig tart.

 

5. A Promóció tartalma

 

A Promóció ideje alatt a Résztvevők az Office Depot kiskereskedelmi áruházaiban és a web áruházban (https://officedepot.hu/our_shops) a bruttó kiskereskedelmi árból 5%-os kedvezményre jogosultak. A kedvezmény nem vonatkozik a mindenkori aktuális akciós újságban szereplő és polci akcióban lévő termékekre.

A promócióban meghatározott termékkörök, amire a kedvezmény vonatkozik:

  • Foray márkájú papír- és írószeres termékek
  • Niceday márkájú papír- és írószeres termékek
  • Office Depot márkájú papír- és írószeres termékek,
  • Office Depot márkájú tonerek, patronok és festékszalagok, lamináló fóliák, spirálozási kellékek, számítógéphez tisztítószerek

 

6. Adatkezelés

 

6.1       A Szervező a jelen Részvételi feltételnek, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Résztvevők adatait. A Szervező által az Office Depot részére semmilyen adatátadás nem történik. A Szervező az Office Depot részére a FőgázOffice Start kártyákon található egyedi kártyaszámokat adja meg. A kártyahasználat és a kedvezmény webes vásárlás igénybevétele során a Résztvevők által megadott adatok tekintetében a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

6.2       A Szervező a Promócióra jogosult Résztvevők nevét nem hozza nyilvánosságra.

 

6.3       A Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

7. Információ

 

7.1        Jelen Részvételi feltétel a www.fogaz.hu/fogazofficestart oldalon elérhető, illetve arról a Résztvevők érdeklődhetnek a Szervező telefonos ügyfélszolgálatának 06 40 474-474-es telefonszámán.

 

7.2  A Promócióban való részvétel a Részvételi feltétel automatikus elfogadását jelenti.

 

7.3  A Promócióival és a kártyával kapcsolatos ügyfélmegkereséseket a Szervező végzi az alábbi elérhetőségeken:

 

A Szervező a kártya elvesztése, megsemmisülése, eltulajdonítása, meghibásodása estén a Résztvevők erre irányuló írásos bejelentését követően térítésmentesen pótkártyát bocsát ki.  Ebben az esetben az elveszett kártyaszám letiltásra kerül.

A letiltott kártyával kapcsolatos esetleges visszaélés kockázatait és következményeit a kártyabirtokos Résztvevők viselik.  

 

A Szervező nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért. 

 

7.4   A Résztvevők vásárlásával, áruval kapcsolatos reklamációk, panaszok kezelését, ügyintézését az Office Depot végzi az alábbi elérhetőségeken:

 

 

 Budapest, 2016. február

 

Ugrás az oldal tetejére
Copyright: Office Depot Hungary 2017